ZAMISLIMO, KOLIKA JE SNAGA POTREBNA RODITELJU DETETA OBOLELOM OD RAKA

2 min čitanja
ZAMISLIMO, KOLIKA JE SNAGA POTREBNA RODITELJU DETETA OBOLELOM OD RAKA
Pošalji SMS pomogni! Foto:ProkupljePress.com

 

Ako na trenutak zastanemo i pokušamo da zamislimo kolika je snaga potrebna roditelju koji saznaje da mu je dete obolelo od raka... potom, koliko snage je potrebno i detetu i roditeljima kroz dugotrajan proces lečenja... pomislićemo: to mora biti ogromna snaga!

Zamislimo, sada, grupu takvih roditelja koji imaju jednu - istu želju. Da niti jedan više roditelj i niti jedno dete tu snagu ne mora da sakuplja sam. Zamislimo ljude koji su posle svoje borbe, možda i najveće borbe kakvu život može postaviti pred ljudsko biće – one u kojoj spašavate život svog deteta – odlučili da nastave da pomažu drugim ljudima koji kroz to prolaze. Odlučili da neće dozvoliti da više ijednom roditelju u ovoj zemlji bolest deteta znači oduzimanje prava na dostojanstvo, a detetu oduzimanje prava na detinjstvo. Zamislimo ih udružene u ogromnu snagu i ljubav. Pre 20 godina, ovi ljudi - podržani lekarima, medicinskim osobljem i volonterima, stvorili su NURDOR.

Od osnivanja 2003. godine, o snazi NURDOR-a govore talasi vidljivih promena vođenih jednom misijom: da svako dete obolelo od raka ima adekvatne uslove lečenja i života, a njegova porodica svu potrebnu podršku i pomoć.

● Promenjena su 2 zakona,

● Otvorene su 2 bolnice i 6 Roditeljskih kuća,

● Održano je više od 1000 radionica podrške roditeljima i deci,

● Organizovano je više od 50 različitih kampova,

● Realizovano je više od 1000 rehabilitacija za decu, mlade i roditelje,

● Edukovano je više od 200 medicinskih radnika i više od 1000 volontera,

● Uloženo je više od 500.000.000 dinara u unapređenje kvaliteta lečenja I života obolele dece.

U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od raka. Skoro svake nedelje jedno dete nažalost premine. Iako smo u godinama iza nas mnogo stvari unapredili, još je dug put da u našoj zemlji stvorimo najbolje mogude uslove za lečenje dece.

NURDOR će u toku 2024. godine kroz svoje aktivnosti posebnu pažnju posvetiti promociji i unapređenju prava dece u bolnici, onako kako su definsiana u Povelji o pravima dece u bolnici Evropskog udruženja za brigu o deci u bolnicama. Kroz kampanju „I ja se borim“, kojom obeležavamo 15. februar, želimo da pozovemo javnost i građane na podršku u ovim aktivnostima. Pitanje brige o pravima dece u bolnici ne tiče se samo njihovih porodica, ved cele društvene zajednice, jer društvo koje o tome ne brine nije dobro ni za koga.

 

 

Anastasija Milenković, volonter NURDOR iz Prokuplja

I JA SE BORIM!
Na Trgu Topličkih junaka Nurdor je obeležio 15. februar Mežunarodni dan dece obolelel od raka. Ovogodišnji slogan je „I ja se borim!“