Počinje upis prvaka

2 min čitanja
Počinje upis prvaka
Grad Prokuplje, foto:ProkupljePress.com

Od 1. aprila ove godine počinje upis prvaka za školsku 2024/2025. godinu i traje do 31. maja.

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  u prvi razred osnovne škole obavezno se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. To znači da se ove godine upisuju sva deca koja su rođena od 1. marta 2017. do 1.marta 2018. godine. Roditelјi ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

Dete koje na početku školske godine ima šest do šest i po godina (rođeno od 1. marta  2018.do 31. avgusta 2018. godine) nema obavezu, ali može da se upiše u prvi razred na zahtev roditelјa,nakon provere spremnosti za polazak u školu.   

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred,može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred, na osnovu prethodne provere znanja. Prethodnu proveru znanja obavlјa tim sastavlјen od nastavnika razredne nastave, odnosno predmetne nastave, pedagoga i psihologa, uvažavajući standarde postignuća i ceneći najbolјi interes deteta.

Upis prvaka se može uraditi elektonskim putem preko Portala eUprave, na koji će roditelјi i drugi zakonski zastupnici od 20.03.2024.do 31.05.2024.godine moći da zakažu vreme upisa i testiranja deteta. Roditelј koji nije u mogućnosti ili ne želi da termin zakaže preko portala e Uprave , može da pozove školu i na taj način zakaže termin.

 Prema podacima Predškolske ustanove „Neven“ ove godine je 368 predškolaca, a ukupno je devet osnovnih škola u Prokuplju, o čemu smo već pisali.

Trenutno je 368 budućih prvaka
U Predškolskoj ustanovi „Neven“ Prokuplje u predškolskoj kategoriji je 368 predškolaca, i to znači da će toliko biti i prvaka u Prokuplju.