U 2023. godini smo imali više troškove za ličnu potrošnju nego što smo zaradili

1 min čitanja
U 2023. godini smo imali više troškove za ličnu potrošnju nego što smo zaradili
Prokuplje, foto:ProkupljePress.com

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2023. godini, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu (sva domaćinstva) iznosili su 87.973 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava (sva domaćinstva) iznosili su 88.244 dinara. U odnosu na 2022. godinu, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi viši su za 12,2%, i izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava viši su takođe za 12,2%, nominalno.

I tako je od 2019. godine, svake godine.

RZS iznosi i to da su prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava u gradskim područjima iznosili su 89.568 dinara, a kod domaćinstava u ostalim područjima iznosili su 85.046 dinara.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u gradskim područjima iznosili su 89.931 dinar, dok su kod domaćinstava u ostalim područjima iznosili 85.118 dinara.

Znači, ni za osnovne potrebe nismo imali dovoljno, a šta je sa odećom, obućom, školskim svaštarijama, prevozom....

Izvor: Republički zavod za statistiku