Sokolski dom jedan od simbola Prokuplja

1 min čitanja
Sokolski dom jedan od simbola Prokuplja
Sokolski dom u Prokuplju, foto:ProkupljePress.com

Sokolski dom u Prokuplju, koji se nalazi preko puta zgrade Gimnazije, je sagrađen u periodu od maja do oktobra 1934. godine, prema projektu arhitekte Momira Korunovića. Izgradnji su prethodile duge pripreme započete još 1930. godine poklonom parcele u centru varoši. Ministarstvo vojske i mornarica su je poklonili Topličkom sokolskom društvu.

Objekat je podužnog tipa, nepravilne razuđene osnove sa prizemljem i spratom. Na regulacionoj liniji je jugoistočna strana zgrade sa isturenim širokim srednjim delom (reminiscencija na doksat) zabatno završenim, sa dubokim tremom pred glavnim ulazom. Istočnu fasadu, okrenutu prema otvorenom vežbalištu, Korunović je izveo reprezentativno, sa asimetričnim bočnim rizalitima i centralnim delom sa arkadama u prizemlju i šest lučno završenih prozora na spratu, koji osvetljavaju svečanu salu – vežbaonicu.

Ovaj spomenik kulture značajan je zbog arhitektonsko-stilskih karakteristika – kao sinteza prodora uticaja modernog i tradicionalnih elemenata balkanskih kuća.

U registar Zavoda za zaštitu spomenika u NIšu upisan je 2001. godine.

Tekst preuzet sa sajta : nasleđe.rs