Ko je bila Jelisaveta Andrejević Aneta?

1 min čitanja
Ko je bila Jelisaveta Andrejević Aneta?

Jelisaveta Andrejević Aneta.. Možda niko od vas nije čuo za ovo ime, koje se kao mnoga druga imena pokušavaju izbrisati da bi pojedine političke, vojne i verske struje očistile svoju prošlost, ali..

Rođena je 8. januara 1923. godine u Beogradu. Posle završene osnovne škole, otišla je u Niš gde se uključila u rad revolucionarne omladine. Bila je član organizacije Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), koja je delovala u Trgovačkoj školi u Nišu, iako nije bila učenica ove škole.

Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije bila je veoma aktivna u prikupljanju oružja i drugim aktivnostima za pripremu ustanka. Septembra 1941. godine stupila je u Toplički partizanski odred, gde je obavljala dužnost kurira Okružnog komiteta KPJ za Niš. Učestvovala je u mnogim borbama sa Bugarima i četnicima.[1]

Marta 1942. godine upala je u četničku zasedu. Posle tri dana mučenja, četnici su je predali Bugarima. Bugari su je silovali i maltretirali, a onda predali Nemcima u Nišu. Nemci su je odveli u koncentracioni logor na Crvenom krstu.[1]

Streljana je 9. januara 1943. godine na Bubnju, kod Niša.[1]

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 9. oktobra 1953. godine, proglašena je za narodnog heroja.