JOŠ SUTRA MOŽETE DA PLATITE BEZ KAMATE

1 min čitanja
JOŠ SUTRA MOŽETE DA PLATITE BEZ KAMATE
Lokalna poreska administracija, foto:ProkupljePress.com

U sredu, 14. februara ističe rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal 2024. godine za fizička i pravna lica i preduzetnike, saopšteno je u Lokalnoj poreskoj administraciji u Prokuplju.

Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine utvrđen rešenjem za 2023.

Ukoliko se novim rešenjem za porez utvrdi veći iznos obaveze nego što je plaćena akontacija, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavlјanja rešenja.

Prva rata se uplaćuje do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, a četvrta do 14. novembra.

Poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala dugovanja takođe treba da do tog datuma uplate označene rate, jer će im se nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija obračunavati kamata.