ISTORIJA SPORTA U PROKUPLJU – SOKOLSKO DRUŠTVO

2 min čitanja

Do oslobođenja od Turaka, 19.12.1877. godine, od sportskih nadmetanja (organizovana u okviru verskih praznika, sabora i prigodnih svečanosti) bila su: skok u dalj, bacanje kamena sa ramena, penjanje uz jarbol, obaranje ruku, mačevanje, utrkivanje, jahanje, gađanje strelom, kopljem ili puškom.

Prvi klub u Prokuplju koji je osnovan avgusta meseca 1887. godine bio je streljačka družina ,,Jug Bogdan“. Ovaj podatak nalazimo u Streljačkom glasniku iz 1898. godine gde se pominje 1887. godine prokupačka streljačka družina. Te godine, ekipa strelaca iz Prokuplja bila je učesnik drugog zemaljskog takmičenja u gađanju puškom u Kragujevcu.  

SOKOLSKO DRUŠTVO

Sokolstvo je osnovao u 19. veku, tj. dana 16.2.1862. godine osnovao ga je Miroslav Tirš u Pragu. Društvo pod imenom „JUG BOGDAN“ počelo je sa radom u Prokuplju dana 17.5.1907. godine na inicijativu Dobrivoja Đ. Mihajlovića Takića. Inače, Dobrivoje kao đak trgovačke škole zajedno je sa Lazarom Savićem, praktikantom Okružnog načelnišva bio član Sokolskog društva ,,Dušan Silni“ u Nišu koje je osnovano 1904. godine. Tog dana na osnivačkoj skupštini za predsednika je izabran okružni načelnik Vlada Ilić a za potpredsednika poslanik dr Aleksa Savić.

Prvi javni nastup sokola u Prokuplju bio je dana 6.5.1908. godine na livadi na Hisaru a drugi 7.7.1908. godine na sportskom terenu ,,Komanda“ gde se danas nalazi zgrada Gimnazije. Nakon Prvog svetskog rata, obnovljen je rad 2.12.1920. godine u hotelu ,,Evropa“ ali sada pod drugim imenom Topličko sokolsko društvo.

Na drugoj godišnjoj skupštini 1922. godine za predsednika je izabran Ljubomir Janković, rezervni oficir, na trećoj 1923. godine izabran je Mihajlo D. Milinković, direktor gimnazije, na četvrtoj 1924. izabran je Ljubomir H. Stević, predsednik suda, a za doživotnog starešinu društva 1925. godine izabran je Jordan Ročkomanović, koji je bio darodavac zastave društvu. Na šestoj skupštini 1927. godine izabran je opet Milinković, na sedmoj 1929. godine izabran je Drag. Cvetković, direktor gimnazije. Krajem godine 1929. za starešinu društva izabran je dr Vojislav Lazarević, lekar. Rešenjem Sokolske župe Niša 1931. godine postavljen je za starešinu pukovnik Mirko Vranešević ali kad je podneo ostavku zamenjen je sa Dobrivojem Mihajlovićem.

Izvor: Brošura “130 GODINA PROKUPAČKOG SPORTA 1887-2017”


3


0

The post ISTORIJA SPORTA U PROKUPLJU – SOKOLSKO DRUŠTVO appeared first on Prokuplje press.