BAŠ PRED IZBORE KONKURS ZA PRVU PLATU!

2 min čitanja

Nacionalna služba za zapošlјavanje je 10.10.2023. godine raspisala Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošlјavanja mladih „Moja prva plataˮ, koji će biti realizovan kroz četiri faze.

Prva faza je namenjena isklјučivo poslodavcima, koji će od 10.10. do 31.10.2023.godine moći da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Pristup portalu  „Moja prva plata“ kao i prijavlјivanje poslodavaca za učešće u programu „Moja prva plata“ biće omogućeni 10. oktobra 2023. godine posle 14 časova.

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 6.11. do 24.11.2023. godine, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavlјenih kandidata od samog početka njihovog prijavlјivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će poslodavci obaviti u periodu od 27.11. do 08.12.2023. godine. U roku od 7 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs biće objavlјena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošlјavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak osposoblјavanja nezaposlenih lica biće u periodu od 01. januara do 15. januara 2024. godine.

Planirano je da se u program „Moja prva plata“ u novom ciklusu uklјuči do 10.000 mladih starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošlјavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 28.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 34.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilјu sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošlјavanje.

Javni poziv za ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o program nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).


1


0

The post BAŠ PRED IZBORE KONKURS ZA PRVU PLATU! appeared first on Prokuplje press.