Skoro 243 miliona dinara za sanaciju deponije Dunek

2 min čitanja
Skoro 243 miliona dinara za sanaciju deponije Dunek
Deponija Dunek, foto:Urbana gerila

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 8. februara 2024. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2024. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u sanaciji i zatvaranju nesanitarnih deponija koje nisu izgrađene u skladu sa propisima kojima se uređuje odlaganje otpada na deponije u Republici Srbiji.

Foto Urbana gerila: deponija Dunek

Grad Prokuplje se javio na konkurs i tražio 487.595.640,91 za sanaciju i remedijaciju nesanitarne deponije Dunek ali je iz Minitarstva odobreno 242.809.278,99 dinara. Odobrena su dakle sredstva od oko 2 miliona eura za namenu sanacije ove deponije, koja se prostire na oko 11 hektara a koju predstavnici grada Prokuplja mogu da gledaju s prozora, jer se ona nalazi na jako maloj udaljenosti od strogog centra grada.

Foto Urbana gerila: deponija Dunek

Drago nam je da je ovaj projekta odobren za finasiranje od strane Ministarstva. Mi ćemo budno pratiti kako teče njegova realizacija. Posebno ćemo obratiti pažnju na to kako se sredstva troše i kakav će biti ishod nakon realizacije. Neophodno je budno oko građana da ne bi pare bile potrošene a da nam ostane deponija u centu grada, pa pozivamo sve da zajedno sa nama vršite svoj monitoring.

Foto Urbana gerila: deponija Dunek