Žene junaci Topličkog ustanka

2 min čitanja
Žene junaci Topličkog ustanka
Heroine, foto:Narodni muzej Toplice

Tog dana su na trgu palili knjige. Nadgledala su dvojica sa činovima, dok su redovi donosili iste i bacali u plamen. Goreli su letopisi, stare crkvene i sve ono što je inače jedva stizalo u tu zabačenu palanku preko trgovaca i uglednih prijatelјa varoških činovnika.  Kažu da je „jedna“ gospa to posmatrala sa pločnika, a zatim prišla da upita kako može spasiti knjige. Znajući za njen ugled u varoši, rekoše da će neke knjige poštedeti ukoliko ona u fijakeru sa vojnim činovnikom njinim prođe kroz varoš. Sela je podigunte glave i sačekala pratnju za taj krug vožnje. Žene koje je poznavše spustiše glave, kažu da joj nisu zamerale iako nisu znale ništa o njihovima sa prosutim kostima od Drine do Soluna.

„One“ kako su ih u ratnim dnevnicima zapisivali, odlučiše da praznuju sve slave tog januara, iako je bilo nastrože zabranjeno. Prota Tasa, pop varoški, stradao je odmah nakon Svetog Jovana, kažu da je proglašen za neprijatelјa jer je službovao po kućama kada se nije smelo. A „one“, tako zapisivane, nisu tražile ništa drugo sem pravde. Kasnije se saznalo da su sve vreme znale šta se sprema. Odlučile su valјda da im je život preči, pa radi njega pohitaše u smrt. Drugo objašnjenje nemam.

Nisu „one“ bile lica iz „Ratnih kronika“ toga doba, doista mislim da o tome nisu mislile uopšte. Plovile su ka legenti ne misleći o njoj, a dočeka ih zaborav. Neke od „njih“ bile su borci, bolničarke, kuriri, stražari... a tih dana vele da su sve izašle na ulicu, „svak’ ko je mogao oružje da nosi“. Na ulicama se nađoše oni koji svojim udovima platiše ordenje iz Balkanskih ratova i „one“ koje pohitaše u besmrtnost jer su želele slobodu.

Kažu da bi morali da ćutimo dve godine i 172 dana ukoliko bi svaku žrtvu Velikog rata žalili 1 minut. “One“ nisu tražile sažalјenje, bile su to varoške žene, selјanke, majke i sestre, devojke... a pored njihovih imena stajalo je „strelјana, obešena, poginula, živa spalјena, umrla od posledica tuče, od posledica batinanja, živa drana pa obešena, silovana, ubijena motkama, zaklana, probodena bajonetima, pala za oslobođenje grada“.

Kosara, Miluša, Stoja, Jagoda, Natalija, Zlata, Stojanka, Neda, Darinka, Ilinka, Marica, Ljubica, Drina, Stana, Marta, Roksanda, Savka, Đurđija, Đula, Draga, Stojadinka, Dnica, Milunka, Branislava, Milica, Nikoleta, Dragija, Živka, Živanka, Leka, Anđelija, Jovanka, Dobrosava, Pavlija, Stanojka, Vasilija, Velika, Draginja, Milana, Simka, Mileva, Sovka, Bosa, Anica, Jovana, Dinka, Saveta, Rajna, Stanija, Stojka, Dosta, Tašana, Vela, Stojana, Zlata, Magda, Gorka, Spasena, Velika, Smilјevka, Simana, Milosava, Kovilјka, Ilinka, Dušana, Savica, Bojana, Plana, Ćirjana, Milisava, Marija, Mitra, Gordana, Kanda, Jovana, Anđelija, Vidna, Brena, Lucija, Ana, Milena, Miluša, Draga, Tonka, Keva, Stojna, Mara, Veruša, Ikonija, Solumija, Marica, Bosilјka, Dobrica, Malina, Đuka, Miroslava, Pava, Petrana, Sava, Krstina, Zorka, Novka, Đula, Janja, Milјka, Magdalena, Vukosava, Jelisavka, Sara, Gospava, Sinđa, Stevanija, Prvka, Stojna, Vida, Pijada, Nastija, Velika, Rada, Leposava, Milka, Natalija, Smilјka, Persa, Lenka, Maca, Ruža, Cveta, Vaska, Persa, Pravda, Dona, Ivanka, Nedelјa, Roska, Tijana, Petrija, Kruna, Romanija, Vidana, Gisa, Dana, Cana, Sofirka, Todora, Marika, Zdravka, Mladenka, Janka, Milunija, Bilјka, Jela, Katarina, Manasija, Radojka, Jevdokija, Negosava, Janika, Bojana, Mila, Jefimija, Rumenka, Borika, Nevena, Mana, Kadivka, Dmitra, Ruma, Nerandža, Simona, Selena, Gvozdena, Risima, Tijana, Miladija, Grujina, Sidorka, Juca, Miona, Milka, Marjana, Branka, Stanica, Kona, Nikoleta, Milјojka, Magdalena, Mira, Saveta, Divna, Dobrija, Stajka, Kadeva, Draguna, Jergena, Sofijana, Cana...

Tog 25.02. u Kuršumliji, Prokuplјu, Blacu i Lebanu se nije spavalo...

 

Milena Biljane Ivanović