U NOVEMBRU 44 KRIVIČNA DELA

2 min čitanja
U NOVEMBRU 44 KRIVIČNA DELA
PU Prokuplje, foto:Prokuplje press.com

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave u Prokuplјu, u mesecu novembru 2023. godine, održali su povolјno stanje bezbednosti na teritoriji koju pokriva Policijska uprava u Prokuplјu i ostvarili dobre rezultate rada.

U novembru 2023. godine ukupno je izvršeno 44 krivičnih dela što je za 15 krivičnih dela manje u odnosu na novembar mesec 2022. godine, i to: 42 dela opšteg kriminala i 2 dela ekološkog kriminala, dok krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala nije bilo.

Broj krivičnih dela sa NN izvršiocima u mesecu novembru 2023. godine smanjen je za 13 krivičnih dela, odnosno za 54,17 % u odnosu na isti period 2022. godine. Iz oblasti suzbijanja narkomanije u novembru mesecu 2023. godine registrovano je 7 krivičnih dela neovlašćeno držanje opojnih droga i realizovano je 10 zaplena opojnih droga.

Stanje Javnog reda i mira na području PU Prokuplјe u mesecu novembru 2023. godine je povolјno, broj prekršaja iz oblasti JRM je smanjen u odnosu na isti period prošle godine za 12 prekršaja, odnosno za 75 % manje u odnosu na prošlu godinu.

U navedenom periodu 2023. godine zabeleženo je ukupno 14 saobraćajnih nezgoda. Policijski službenici saobraćajne policije sankcionisali su 1.569 prekršaja po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Napominjemo da je postupak postavlјanja sigurnosnih kamera za opštu bezbednost I automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja na području PU Prokuplјe u završnoj fazi, čime će se unaprediti stanje bezbednosti u PU Prokuplјe i povećati broj otkrivenih saobraćajnih prekršaja.

Na području Policijske uprave u Prokuplјu nalazi se 21 matična škola sa 47 isturenih odelјenja. Policijski službenici PU Prokuplјe u toku meseca novembra preduzimali su mere na bezbednosnom pokrivanju škola na području PU Prokuplјe. Radi sprovođenja adekvatnog obezbeđenja, pripadnici policije nastavili su saradnju sa predstavnicima škola, a u cilјu povećanja bezbednosti u školama, posebno učenika. Do sada nije bilo 2 evidentiranih težih oblika narušavanja Javnog reda i mira i vršenja krivičnih dela u zonama škole.

Pripadnici Policijske uprave u Prokuplјu sa predstavnicima škola nastavili su u mesecu novembru da sprovode projekat „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ za učenike petog i sedmog razreda na temu „Prevencija vršnjačkog nasilјa u realnom i digitalnom okruženju“ i za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola na teme „Bezbednost dece u saobraćaju“ i „Bezbednost dece u vanrednim situacijama“. Cilј navedenog projekta je podizanje svesti učenika i mogućnost rešavanja konflikta bez nasilјa i jačanje školskih timova za sprečavanje vršnjačkog nasilјa.

Što se tiče revizije oružja, od 05.08.2023. godine do 30.11.2023.godine, započeto je 3.328 postupaka revizije. Policijska uprava u Prokuplјu će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnim bezbednosnim pokrivanjem područja, radi bezbednosne prevencije i sprečavanja izvršenja krivičnih dela, prekršaja i ostvarivanja adekvatne bezbednosti saobraćaja na putevima.