PROKUPLJE JESTE OSLOBOĐENO NA SVETOG NIKOLU, ALI 18. DECEMBRA

3 min čitanja
PROKUPLJE JESTE OSLOBOĐENO NA SVETOG NIKOLU, ALI 18. DECEMBRA
Prokuplje nekada, foto:Nardni muzej Toplice

Prokuplje je 1877. godine na Svetog Nikolu oslobođeno od Turaka, ali je pogrešno upisano da se to dogodilo 19. decembra. Zapravo je to bilo 18. decembra. Do greške, koja buni i istoričare, došlo je nakon promene kalendara. Naime, po starom kalendaru, Sveti Nikola je bio 18. decembra i to sve do dvadesetih godina prošlog veka, a onda je uvedeno da se on praznuje 19. decembra.

-Promena kalendara je izazvala zabunu, jer se pomerilo za jedan dan. Prokuplje jeste oslobođeno na Svetog Nikolu, ali je 1877. gdine to bio 18. a ne 19. decembar- potvrđuje muzejski savetnik prokupačkog Narodnog muzeja „Toplice“ Darko Žarić.

On dodaje da se ta greška proteže i danas u mnogim knjigama, jer svugd epiše da je Porkuplje oslobođeno na Svetog Nikolu.

-Možda baš zbog značaja ovog sveca za oslobođenje Prokuplja 80 odsto starih prokupačkih porodica i obeležava Svetog Nikolu kao svoju slavu- dodaje Žarić.

                      OVAKO SU TEKLI TI DANI

Prema spisima, na Svetog Nikolu, oslobođeno je Prokuplje nakon mnogovekovnog ropstva.

Prema ratnom planu u Toplici je dejstvovala Ibarska divizija pod komandom potpukovnika Stevana Biničkog iz Moravskog korpusa koju su sačinjavale tri brigade: Kruševačka brigada I klase, Kruševačka brigada II klase, Čačanska brigada I klase s jednom poljskom i jednom brdskom baterijom i eskadronom konjice pod komandom majora Aksentija Jakovljevića. Navedene jedinice imale su zadat pravac nastupanja Vukanja-Grebac-Džigolj-Prokuplje.

U Prokuplju, po priči koju je ispričao varoški kmet putopiscu Kanicu, tada je bilo 620 arnautsko-čerkeskih, 50 turskih, 36 romskih, 3 jevrejske i 325 srpskih kuća.

Pre ulaska srpske vojske u grad 18.decembra po starom, odnosno 19. Decembra po novom kalendaru 1877. godine, u jednom delu čaršije Turci su zapalili 25 kuća i dućana, školu, magacine, ubili tri Srbina, a dvojicu su teže ranili. Grad je oslobođen oko 15 časova.

O oslobođenju Prokuplja, Vrhovna komanda srpske vojske dostavila je srpskoj vladi sledeći izveštaj: ,,Juče tj 6.decembra 1877, u tri sahata. po podne, zauzela je naša vojska i posela Prokuplje i njegova utvrđenjaa. Prokuplje, koje je sada u nš{im rukama, zauzela je naša vojska posle artiljerijske borbe. Na našoj strani nije bilo nikakvih gubitaka, a Turci su ostavili više mrtvih na bojnom poqu. U odstupanju oni su zapalili varoš, te je izgorelo do 30 kuća i dućana. Ostalo je naša vojska spasila. Pre nego što su ostavili varoš, Turci su trojicu Prokupčana isekli, a dvojicu teško ranili.”

O stanju u gradu, pred oslobođenje opisuje u svom svedočenju građanin Mika Haxi-Tonić, trgovac iz Prokuplja: ,,Turska vojska napustila je Prokuplje dva dana pre ulaska Srba. U varoši je tada nastalo bezvlašće. Tursko stanovništvo, osetivši da nema vlasti, počelo je po varoši da pljačka i zlostavlja Srbe. Uoči sv. Nikole, Turci, građani u varoši zapale čaršiju i to počevši od današnje tzv. “Dživdžanove kafane”, gde je bila glavna čaršija, pa do kraja, te je izgorelo 7-8 kuća, 10 – 15 dućana i dve kafane . . . Stanovnici ovih zgrada koje su gorele, pokupe na brzu ruku najpotrebnije stvari, te se bežanjem počnu spasavati u druge krajeve varoši.”

Borbe u Toplici prestale su 3. februara 1878. godine tri dana nakon potpisanog primirja između Rusije i Turske u Jedrenu. Tog dana knez Milan je izdao naredbu o prestanku borbi. U ovom ratu Srbija je imala 8.037 poginulih i rawenih vojnika.