U Blacu se pravi solarna elektrana?

1 min čitanja
U Blacu se pravi solarna elektrana?
Praviće je doo koje je osnovano rpe par meseci, foto:ProkupljePress.com

Uskoro je moguće, ukoliko se potvrdi, da Blace dobije soalrnu elektranu, jer je preduzeće MSE „KNEZ“ d.o.o. Beograd podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Izgradnje male solarne elektrane MSE „KNEZ“ Blace.

Reč je o parceli br. 5144/1, K.O. Blace, na teritoriji opštine Blace, odnosno privatnoj svojini.

 Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Opštine Blace u kancelariji br. 38, u periodu od 18.04.2024. god. do 27.04.2024. god., u vremenu od 10 do 12 časova.

U roku od 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišlјenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi Projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

 

                          Preduzeće formirano pre par meseci

Ovo preduzeće MSE KNEZ“ d.o.o. Beograd, koje ima nameru da pravi mini hidroelektranu u Blacu prema dostupnim podacima Agencije za privredne registre osnovano je pre par meseci, odnosno 28. novembra prošle godine, a osnivač je Zoran Knežević iz Blaca. Upisani osnovni kapital je 1,5 miliona dinara u nepokretnostima koje postoje u Blacu.