SREDSTVA ZA PROJEKTE USTANOVA KULTURE

2 min čitanja

Prokupačke ustanove kulture, za 2023. godinu, dobila su sredstva za 16 projekata, koja su odobrena od Ministarstva kulture u iznosu od 14.169.640 dinara, dok Ministarstvo pravde finansira jedan projekat sa 2.840.640 dinara.

Većnica za kulturu Grada Prokuplja Milica Erić. je ovom prilikom istakla, da je Odlukom Vlade Republike Srbije, zemljište od 485 metara kvadratnih, dato u vlasništvo gradu Prokuplju, a da će na toj lokaciji biti podignuta nova zgrada od oko 1500 kvadrata, u kojoj će biti smeštena Narodna biblioteka „Rade Drainac“.

-Biblioteka decenijama radi u neadekvatnom prostoru kao podstanar, a realizacijom ovog projekta to pitanje će biti trajno rešeno. Podrška je stigla od Ministarstva kulture, dodala je Erić.

Za projekat „Modernizacijom i inovacijama do boljeg skladištenja i veće bezbednosti muzejske građe“, Narodnom muzeju Toplice, Ministarstvo kulture odobrilo je sredstva u iznosu od 700.000 dinara, na konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2023. godini.

Od istog ministarstva za „Arheološka istraživanja kompleksa Hisar“, odobrena sredstva iznose 1.500.000 dinara, na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja arheološkim nasleđem u 2023. godini.

Podržana je i „Konzervacija predmeta iz etnološke zbirke Narodnog muzeja Toplice“ sa 300.000 dinara, kao i „Toplica-prošlost za budućnost“, izrada izvođačkog projekta nove stalne arheološke postavke sa galerijskim prostorom, sa 900.000 dinara. Projekat „Bregovinsko kale – sjaj rane Vizantije“ podržan je sa 420.000 dinara.

Ministarstvo kulture Republike Srbije, podržalo je u 2023. godini 6 projekata Biblioteke, u ukupnom iznosu od 3.890.000 dinara.

Ministarstvo je sufinansiralo projekte „Objavljivanje odabranih tekstova Rada Drainca“ sa 300.000 dinara „Novi dizajn i podizanje funkcionalnosti WEB sajta sa digitalnom Bibliotekom“ 320.000 dinara, „Drainčevi književni susreti“ sa 150.000 dinara, „Lektirići eh JU fest“ 170.000 dinara, „Sufinansiranje matičnih funkcija Biblioteke“ 250.000 dinara, „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za novu zgradu biblioteke u Prokuplju“ 2.700.000 dinara. Ministarstvo kulture je kroz otkup knjiga doniralo Biblioteci knjige u vrednosti od oko 720.000 dinara.

Dom kulture je, 2023. godine, od Ministarstva kulture Republike Srbije, na konkursima iz oblasti „Savremenog stvaralaštva“, dobio sredstva za sufinansiranje tri projekta, u iznosu od 560.000 dinara. To su „Ivanjdanska likovna kolonija” sa 110.000 dinara, Štampanje dva broja časopisa Tok sa 150.000 dinara i Pozorišna predstava u izvođenju amatera udruženih kulturnih centara i organizacija, koja je podržana je sa 300.000 dinara. Na Javnom konkursu Ministarstva pravde, „Dodela sredstava na osnovu krivičnog gonjenja”, Dom kulture je na ime sufinansiranja projekta „Nabavka pozorišnih fotelja za salu Doma kulture”, u ovoj godini dobio 2.840.640 dinara.

Kada je reč o Istorijskom arhivu Toplice, ministarstvo je ove godine podržalo dva projekta. Jedan je iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa i odnosi se na nastavak aktivnosti u vezi sa zamenom postojećih metalnih polica, zahvaljujući kojima će se povećati smeštajni kapaciteti arhiva u depoima, a za tu namenu su dobili 2.550.000 dinara. Drugim projekat je prošao na konkursu za digitalizaciju kulturnog nasleđa, a sredstva u iznosu od 500.000 dinara će biti upotrebljena za nabavku skenera.

Izvor: sajt Grada Prokuplja


2


0

The post SREDSTVA ZA PROJEKTE USTANOVA KULTURE appeared first on Prokuplje press.