SKORO OSAM MILIONA ZA USLUGU LIČNOG PRATILOCA DETETA

1 min čitanja
SKORO OSAM MILIONA ZA USLUGU LIČNOG PRATILOCA DETETA
Toplički okrug, foto:ProkupljePress.com

Grad Prokuplje je raspisao javnu nabavku za uslugu ličnog pratioca deteta vrednu skoro osam miliona dinara.

Prema podacima iz javne nabavke ova usluga sluga dostupna je detetu sa invaliditetom ili sa smetnjama u mentalnom razvoju, kome je potrebna podrška za zadovolјavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uklјučeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno do kraja redovnog školovanja uklјučujući završetak srednje škole.

Uslugu socijalne zaštite Lični pratilac deteta mogu pružati samo licencirani pružaoci usluga socijalne zaštite.

Korisnička grupa, odnosno korisnici usluge  biće odabrani na osnovu uputa Centra za socijalni rad Prokuplјe.