SEM U BLACU, SVUGDE VIŠE SLUŽBENIKA NEGO RADNIH MESTA

1 min čitanja

Prema dostupnim podacima za sve četiri sredine u Topličkom okrugu i broja zaposlenih u upravama, samo Opština Blace ima broj službenika i nameštenika koliko i radnih mesta. U ostalim sredinama veći je broj zaposlenih od broja radnih mesta.

Tako Opština Blace koja ima po poslednjem popisu iz 2022. godine 9.623 stanovnika ima 38 službenika i 11 nameštenika u Opštinskoj upravi. Toliko je i predviđeno radnih mesta.

Za Opštinu Kuršumliju koja po poslednjem popisu iz 2022. godine ima 15.905 stanovnika postoje podaci samo iz 2019. godine. Tada je u Opštinskoj upravi bilo 68 službenika za 63 radna mesta i 15 nameštenika za 9 radnih mesta.

U Opštini Žitprađa koja ima 13.580 stanovnika u Pravilniku iz avgusta 2022. godine navodi se da ova Opštinska uprava ima 36 službenika za 35 radnih mesta i 7 nameštenika za 4 radna mesta.

Ako uporedimo Kuršumliju i Žitorađu po broju stanovnika i zaposlenima u lokalnoj samoupravi, vidimo da u Kuršumliji koja je malo veća ima duplo više zaposlenih.

U Prokuplju na osnovu Pravilnika koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Prokuplja br.13/2023. i ima po poslednjem popisu 38.291 stanovnika čak je 140 zaposlenih službenika na 106 radnih mesta i 29 nameštenika na 16 radnih mesta. Prema broju stanovnika, ako uporedimo sa Kuršumlijom, Prokuplje kao duplo veća sredina i još malo rpeko, ima više od duplo broja službenika.

U Kabinetu gradonačelnika na primer ima čak osam radnih mesta i to tri pomoćnika gradonačelnika i pet službenika na izvršilačkim radnim mestima sa radnim odnosom na određeno vreme.


0


0

The post SEM U BLACU, SVUGDE VIŠE SLUŽBENIKA NEGO RADNIH MESTA appeared first on Prokuplje press.