Savićevac, zamak na Hisaru

4 min čitanja
Savićevac, zamak na Hisaru
Blago Prokuplja, foto:ProkupljePress.com

(43o13'38''N; 21o34'47''E)

Arhitekti: Dragutin Maslać (1875 — 1937) i Nikolaj Petrovič Krasnov (1864 – 1939)

Zamak na Hisaru, poznatiji kao Savićevac, nalazi se u Prokuplјu u Topličkom okrugu. Ovaj objekat nastao je kao posmrtna želјa doktora Alekse Savića (1878 —1928), Ministra narodnog zdravlјa u Kralјevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Za ovaj objekat Savić u svom testamentu navodi da je izdvojio tadašnjih 400.000 dinara, da želi da objekat bude izgrađen u roku od tri godine nakon njegove smrti i da će se za sve detalјe pobrinuti arhitekta i inspektor u Ministarstvu građevina, gospodin Dragutin Maslać.

"Ceo ovaj uloženi kapital sa interesom (400.000 dinara) želim da služi za podizanje jednog lepog i modernog zamka na OPŠTINSKOM zemlјištu u Prokuplјu, na mestu "Hisar" i to na vrhu, kako bi se iz tog zamka mogla pogledom obuhvatiti cela okolina Prokuplјa. Ovaj zamak ne mora imati mnogo odelјenja, ali mora imati jednu veliku salu, koja bi služila kao kursalon šetačima, koji bi se peli na Hisar. Ovaj zamak mora imati jedno veliko kube. Kao moja zadužbina varoši Prokuplјu, u kom sam proveo moje najbolјe dane, radeći savesno i najvećom predanošću na kulturnom, ekonomskom, političkom i higijenskom podizanju ove varoši i celog Topličkog okruga, - želim da se ovaj zamak nazove "Savićevac"... U ostalom detalјe za izgradnju ovog zamka daće gospodin Dragutin Maslać, arhitekta i inspektor Ministarstva Građevina... Početak radova na podizanju ovog zamka mora biti u roku od tri godine od MOJE SMRTI i završiti se u najkraćem roku... U radu, opštinu prokupačku kontrolisaće Rista Velić, kaf. ovd.; i gospodin dr Tihomir Rakić, lekar iz Niša; i oni će davati potrebna uputstva u estetičkom pogledu za podizanje ovog zamka..."

 

Želјa doktora Savića je brzo bila ostvarena. Maslać je krajem iste godine izradio projekat za ovaj dvorac, a pri tome mu je pomogao Nikolaj Krasnov. Učešće arhitekte Nikolaja Krasnova, u to vreme takođe zaposlenog u Ministarstvu građevina, može se ograničiti na unutrašnjost ovog zdanja, posebno što je ovaj graditelј bio vrlo često angažovan za projektovanje u domenu enterijera. Prilikom kopanja temelјa 1929. godine, otkriveni su ostaci rimskog hrama sa prostranom dvoranom, mermernim stubovima, vodoskokom, freskama i ostalom dekoracijom. Zdanje je bilo sagrađeno 1929. godine, i iako je njegova funkcija trebalo da bude za „oporavlјanje bolnima a mladima i zdravima na uživanje“ 1932. je pretvoreno u restoran. Zatim je dugo godina, praktično do 1952., u Savićevcu bio smešten Narodni Muzej (današnji Muzej Toplice u Prokuplјu).

Zamak je zamišlјen kao raskošna jednospratna vila „G” osnove. Projekat, izrađen od strane Maslaća i Krasnova, bio je završen pred kraj 1928. godine.  Spolјašnjost zamka je vrlo rustično obrađena - nastojalo se da se istakne tvrđavski karakter građevine i stvori utisak usamlјenog brdskog dvorca koji svojom velelepnošću uspeva da odoli surovosti u prirodi. Utisak pojačava i monumentalna kula sa raskošnom arkadom pri vrhu, smeštena na jednoj strani pročelјa. Ulaz u građevinu, u vidu raskošnog zavučenog portala, nalazi se u prizemnom delu ove kule. Kroz njega pravo dospeva se do velike sale, koja se prostire u visini dva nivoa, a levo do bifea. Stepenišna konstrukcija je smeštena u ugaonom delu građevine, koji je takođe organizovan kao kula ali daleko manje istaknuta i monumentalna. Na prednjem delu spratne etaže smeštene su kujna i soba, dok se pogled na salu pruža sa terase. Na ovoj terasi, koja predstavlјa produžetak prvog sprata kule u unutrašnjosti, bila je ranije postavlјena kamena ploča sa uklesanim natpisom: ,,Ovu zadužbinu podiže i ostavi Dr. Aleksa Savić, lekar i Ministar narodnog zdravlјa Kralјevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bolnima za oporavlјanje, a mladima i zdravima na uživanje. ''.

U vremenu kada je trebalo postaviti televizijski repetitor u Prokuplјu pojavila se ideja da bi toranj na Savićevcu mogao da posluži kao najzgodnije i najjeftinije postolјe, pa je uklonjen krov i dobijen objekat hibridnog izgleda: pola zgrada pola antena.

Iako je Zavod za zaštitu spomenika kulture rešenjem iz 1980. godine lokalitet Savićevca proglasio za Spomenik kulture od velikog značaja i uvrstio ga pod spomeničku celinu (grad Hisar, crkva Sv. Prokopija i Latinska crkva) ovaj objekat je pretrpeo velika oštećenja.  Sadašnje stanje objekta je prilično nezavidno: tokom vremena izvođene su mnoge prepravke kako u unutrašnjosti tako i na spolјašnjosti. Usled dugotrajnog neodržavanja zgrada je prilično oronula. Višedecenijska nebriga rezultirala je da se enterijer objekta koji je radio Nikolaj Krasnov u potpunosti izmeni. Danas se originalni crteži ovog Zamka nalaze u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu.

Milena Biljane Ivanović

Literatura:

Janakova Grujić, M. (2006). Arhitekta Dragutin Maslać 1875 - 1937. Beograd: Centar BAM.

Jevtić, M. (2006). Kritički refleksi : 101 osvrt na savremenu arhitekturu Srbije . Beograd: NIN.

Toševa, S. (2018). Graditelјstvo u službi države : Delatnost i ostvarenja Arhitektonskog odelјenja Ministarstva građevina u srpskoj arhitekturi 1918 – 1941. Beograd: Muzej nauke i tehnike, Društvo konzervatora Srbije.

 

dr Aleksa Savić ( 22. mart 1878. — 27. januar 1928.), Ministar narodnog zdravlјa, izvod iz testamenta koji je napisao u svom stanu u Prokuplјu.

ili ... Užičanin koji nas je iz duše voleo.

Jedina, a ujedno i posmrtna želјa, dr Alekse Savića bila je da "Savićevac" služi za "oporavlјanje bolnima, a mladima i zdravima na uživanje", nije ispunjena.

Objekat je sagrađen 1929. godine, a već 1932. pretvoren u restoran.