NASTAVNICA DOBILA NAGRADU ZA NAJBOLJU PRIPREMU

1 min čitanja
NASTAVNICA DOBILA NAGRADU ZA NAJBOLJU PRIPREMU
Osnovna škola "Milić Rakić Mirko", foto:Fejsbuk

Centar za profesionalno usavršavanje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu nagradio je u oblasti nacionalne filologije, metodičku pripremu Dragane Stevanović, nastavnice srpskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi “Milić Rakić Mirko” i rangirao je u prve tri, koje su pristigle na konkursu.

Ona je na konkursu poslala pripremu sistematizacije padeža.

I ove školske godine je po šesti put raspisao konkurs za najbolju metodičku pripremu iz oblasti filoloških i društveno-humanističkih nauka, s ciljem da se postojeće veze i saradnja koju sa nastavnicima, na različite načine, održava, dodatno ojačaju i prošire, u pravcu obostranog obogaćivanja iskustava, teorijskih i praktičnih znanja.

Tokom konkursa su pristigle pripreme iz različitih predmeta. Njihovi autori su nastavnici osnovnih i srednjih škola širom Srbije. Zbog raznorodnosti predmeta bilo je neophodno formirati tri komisije:.

-Komisije su, nakon analitičkih razmatranja i procena, došle do odluka o pobednicima konkursa. Kriterjumi kojima su se komisije rukovodile su sledeći: originalnost i kreativnost u pristupu, stručnost (metodološka utemeljenost u predmetnoj nauci/predmetnim naukama), postojanje svih elemenata metodičke pripreme i njihova međusobna usaglašenost, inovativnost u koncepciji časa i u primenjenoj metodičkoj metodologiji, podsticanje individualnog i grupnog rada učenika, primena savremenih nastavnih sredstava, ispunjenost obrazovnih standard- nvodi se u saopštenju komisije.