Sedam miliona na konkursu Grada Prokuplja u oblasti javnog informisanja

3 min čitanja
Sedam  miliona na konkursu Grada Prokuplja u oblasti javnog informisanja
Oni samo znaju za šta daju pare! Foto:prokupljePress.com

Od ukupno dvadeset pristiglih predloga projekta na konkus Grada Prokuplja u oblasti javnog informisanja za sufinasiranje je odabrano četiti i to: Ansambl Srce, Auto Mirko-radio Delfin, RTV Most net i Topličke vesti iz Kuršumlije, kako su nas obavestili iz Gradske uprave u mailu koji smo jutros dobili.

Od ukupno sedam miliona čak 6,4 miliona ide mediju RTV Most net.

U mailu smo dobili rešenje koje sadrži naziv podržanih medija, naziv projekata sa kojima su aplicirali i iznos koji će se sufinasirati iz budžeta Grada.

  1. Ansambl Srce će biti podržan sa projektom "Organska proizvodnja". Sufinairanje od strane Grada će iznositi 200.000 dinara.
  2. Auto Mirko 2- radio Srce će bit podržan sa projektom "Pričalice" sa 300.000 dinara.
  3. Most net je podržan za realizaciju medijskog projekta " Unapređenje transparentnog informisanja na teritoriji Grada Prokuplja" sa 6.400.000 dinara. Da napomenemo da je ovaj medij već finasiran sa 4.000.000 sa linije za finasiranje Skupštine.
  4. Topličke vesti iz Kuršumlije će biti podžane za projekat "Verski turizam razvojna šansa Prokuplja" sa ukupno 100.000 dinara.

Da podsetimao da smo se i mi kao medij javili na ovj konkurs sa projektom "Naše pravo na istinu".Naš projekat je bio potpuno u skladu sa temom Konkursa -Zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije, Sloboda medija i značaj slobodnih medija u demokratskom društvu, slobodan protok informacija i podsticanje javne rasprave i promovisanje različitosti pogleda. On je na osnovu rešenja ocenjen jako niskom ocenom pa možemo da zaključimo da ni u ovoj godini nije došlo vreme za našu istinu.

Možda naš projekat nije podržan jer je imao za promovisanje dijaloga i debate u Prokuplju kroz medij kao glavni činioc demoktratije . Inače naš projekat je namenjen stanovnicima na teritoriji Grada Prokuplja i svima koji su na bilo koji način zainteresovani za život i društveno-političke aktivnosti u ovom kraju. Pored osnovne funkcije, da obezbedi pravovremeno, istinito i sveobuhvatno informisanje građana, krajnji rezultat bi bio više edukovanih pojedinaca za medijsko izveštavanje, kao i umrežavanje građana koji su u većoj meri zainteresovani za razmenu informacija, aktivizam i uzbunjivanje javnosti.
Projekat bi obuhvatio vođenje informativnog sajta, kao jedinstvene platforme za povezivanje i interaktivnu razmenu informacija, realizaciju dva upitnika – ankete, realizaciju dve edukacije i dve tribine za zaiteresovane građane Prokuplja za adekvatno medijsko informisanje. Akcenat bi bio na starosnoj grupi od 16 do 60 godina. U zavisnosti od početnih efekata i kapaciteta, projekat bi bio proširen na pospešivanje medijske pismenosti najširih ciljnih grupa.

Iako nismo odabrani , za šta ćemo tražiti dodatne informacije i ostale predloge projekta na uvid, mi kao medij, i dalje kao jedino rešenje za ukidanje medijskog mraka vidimo u finasiranju nezavisnih građanskih portala iz javnih budžeta koji će ohrabrivati građane na interakciju i aktivno ih uključiti anonimno ili javno da daju svoj dopriost, postavljaju pitanja, zahtevaju odgovere. Ovakav vid rada stvoriće atmosferu u kojoj se građani ohrabruju od nivoa mesne zajednice, kolektiva, lokalne zajednice da odlučnije zahtevaju svoje pravo na slobodne medije jer će i sami biti aktivni učesnici u biranju i prezentovanju tema.

Ipak mi smo svesni da o projektima koji bi mogli dati veliki doprinos kvalitetnom izveštavanju lokalnih medija odlučuju komisije koje su nekompetentne ili pristrasne, usmerene na bezrezervnu podršku vladajućoj strukturi, što otežava objektivno informisanje a novac za finasiranje projekata završi kod medija koji su isključivo u službi politike. Osim ovih postoji i nesaradnja lokalnih organa vlasti i nepružanje informacija kao jedan od nepremostivih problema ukoliko ste posvećeni slobodnim medijima i demokratiji. Treba pomenuti i pretnje otkazom koje dobijaju članovi članovi porodica zaposleni u javnom sektoru, i to je direktna posledica borbe novinara za javni interes i slobodu govora.
Situacija sa medijima u Topličkom okrugu je još i lošija u odnosu na okruge u okruženju. U Prokuplju koje je administrativno, ekonomsko, kulturno i politički centar ne postoji ni jedan medij koji nije pod kontrolom vlasti osim Prokuplje press-a.

Bez obzira na sve Prokuplje press ostaje Vaše pravo na istinu. Tužno je što će vaše pare završiti tamo gde ONI odluče a ne za finasiranje medija koje bi građani odabrali. Ipak, Prokuplje press jejedini medij koji se nalazi na platfomi naslovi.net. To govori o našem radu kao i všae poverenje koje nam bezrezervno poklanjate svakog dana.