MANJE KRIVIČNIH DELA I MANJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

2 min čitanja
MANJE KRIVIČNIH DELA I MANJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
PU Prokuplje, foto:ProkupljePress.com

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave u Prokuplјu, u mesecu decembru 2023. godine, održali su povolјno stanje bezbednosti na teritoriji koju pokriva Policijska uprava u Prokuplјu i ostvarili dobre rezultate rada.

U decembru 2023. godine ukupno je izvršeno 51 krivičnio delo što je za 14 krivičnih dela manje u odnosu na decembar mesec 2022. godine, i to: 42 dela opšteg kriminala, 6 dela ekološkog kriminala, 2 krivična dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala i 1 delo iz oblasti privrednog kriminala.

Iz oblasti suzbijanja narkomanije u decembru mesecu 2023. godine registrovana su 4 krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i realizovano je 7 zaplena opojnih droga.

Stanje Javnog reda i mira na području PU Prokuplјe u mesecu decembru 2023. godine je povolјno, evidentirano je 14 prekršaja iz oblasti JRM.

Bezbednost saobraćaja u decembru 2023. godine karakteriše smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 11 nezgoda u odnosu na decembar 2022. U mesecu decembru 2023. godine dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda dok se u istom periodu 2022. godine dogodilo 25 saobraćajnih nezgoda. Broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima takođe je smanjen za 10, u odnosu na mesec decembar 2022. godine. Takođe, u navedenom periodu nije bilo poginulih lica.

Policijski službenici saobraćajne policije sankcionisali su 1.647 prekršaja po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Takođe su u toku meseca decembra preduzimane mere na bezbednosnom pokrivanju škola na području PU Prokuplјe. Pripadnici policije nastavili su saradnju sa predstavnicima škola, a u cilјu povećanja bezbednosti u školama, posebno učenika. Do sada nije bilo evidentiranih težih oblika narušavanja Javnog reda i mira i vršenja krivičnih dela u zonama škole.

Pripadnici Policijske uprave u Prokuplјu sa predstavnicima škola nastavili su u mesecu decembru da sprovode projekat „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ za učenike osnovnih škola na temu „Prevencija vršnjačkog nasilјa u realnom i digitalnom okruženju“, „Bezbednost dece u saobraćaju“ i „Bezbednost dece u vanrednim situacijama“.

Što se tiče revizije oružja, od 05.08.2023. godine do 31.12.2023.godine, započeto je 4.267 postupaka revizije.

Policijska uprava u Prokuplјu, tokom decembra 2023. godine, primila je 732 zahteva za izdavanje ličnih karata, 264 zahteva za izdavanje biometrijskih putnih isprava, 502 zahteva za izdavanje vozačkih dozvola, 75 zahteva za izdavanje probnih vozačkih dozvola i izdala je 650 saobraćajnih dozvola.

Policijski službenici Policijske uprave u Prokuplјu će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnim bezbednosnim pokrivanjem područja, radi bezbednosne prevencije i sprečavanja izvršenja krivičnih dela, prekršaja i ostvarivanja adekvatne bezbednosti saobraćaja na putevima.