KRENULA PRIJAVA ZA 10.000 DINARA ZA DECU DO 16 GODINA

1 min čitanja

Od danas je krenula prijava za dobiijanje 10.000 dinara pomoći od države za decu od 16 godina starosti. Ona se podnosi na sledeću internet adresu: https://idp.trezor.gov.rs/ a pravo na pomoć imaju sva deca rođena nakon 21.novembra 2006. godine.

Prijavi podnose majke treba da unesu svoj broj lične karte i svoj matični broj i da izaberu banku u kojoj žele da im pomoć bude isplaćena. Ne moraju da unose matične brojeve dece, jer će sistem na osnovu matičnog broja majke iz nadležnih registara automatski povući i njihove.

Prijava će biti moguća i za samohrane očeve, koji će, osim pomenutih podataka, morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam obavlja roditeljsko pravo.

Kada je reč o starateljima, takođe će biti neophodno da podnesu digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.

Primaocima novčane socijalne pomoći 10.000 dinara biće automatski isplaćeno.


0


0

The post KRENULA PRIJAVA ZA 10.000 DINARA ZA DECU DO 16 GODINA appeared first on Prokuplje press.