KONKURSI ZA NEZAPOSLENE

1 min čitanja
KONKURSI ZA NEZAPOSLENE
Nacionalna služba za zapošljavanje u Prokuplju, foto:ProkupljePress.com

Raspisani javni pozivi za podršku dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošlјavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošlјivih grupa na tržištu rada“ – IPA 2020 u 2024. godini

Nacionalna služba za zapošlјavanje objavila je danas javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošlјavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošlјivih grupa na tržištu rada “ -  IPA 2020, koji se sprovode u 4 filijale – Pančevo, Požarevac, Jagodina i Prokuplјe.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošlјavanja.

Paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz sledeće javne pozive:

1. Javni poziv za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno nezaposlena lica uz subvenciju za zapošlјavanje

2. Javni poziv za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

3. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošlјavanje dugoročno nezaposlenih lica 

4. Javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošlјavanje dugoročno nezaposlenih lica

Javni pozivi i neophodna dokumentacija nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje, u delu Konkursi  https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10 Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošlјavanje dugoročno nezaposlenih lica je otvoren do 11. marta 2024. godine, a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.