KAKO SU MEŠTANI RESINCA NADMUDRILI PWW

2 min čitanja

Zbog neisplaćenih računa, preduzeće koje se bavi uslugom iznošenja smeća “Por Werner Weber” utužilo je desetak meštana sela Resinac, ali je na kraju Viši sud u Prokuplju utvrdio da su tužbe neosnovane, jer PWW nije ispunio kvantitet i kvalitet ugovorenih usluga!

Sve je počelo pre mnogo godina, tačnije pet, kada su meštani ovog sela preko svoje mesne zajednice odlučili da private usluge PWW i sklopili ugovore, koje su ranije imali i sa nekadašnjim Javnim preduzećem “Gradska čistoća”. Po tom ugovoru, trebalo je da se obezbede kontejneri u selu, domaćinstvima plastične kante za smeće, kao i da se jedom nedeljno iznosi smeće iz sudova. Oni su redovno plaćali, sve dok nisu primetili da PWW ne ipunjava svoje ugovorne obaveze. Kontejeri su bili udaljeni do domaćinstva, nisu doneli plastične kante…. Tada su u znak protesta prestali da plaćaju. U međuvremenu su podigli i cenu usluge, a o tome nisu obavestili korisnike.

Posle određenog vremena, PWW je nasumično izabrao desetak lica koja je utužio zbog neizmirenih obaveza. Osnovni sud u Prokuplju doneo je presude u korist PWW, ali su se uz pomoć advokata meštani žalili, pa je na kraju Viši sud u Prokuplju doneo presude u njihovu korist, odnosno odbio tužbe i odredio da PWW plati i sve sudske troškove. Vodili su se parnični troškovi, koji su trajali duže vreme.

Suština je Zakon o zaštiti potrošača, odnosno nekoliko člana tog zakona. Tako članom88. predviđeno je da trgovac uslugom od opšteg ekonomskog interesa, dužan da o promeni cena obavesti potrošača 30 dana pre primene novih cena, a članom 89. istog Zakona, dato je pravo potrošaču da raskine ugovor od opšteg ekonomskog interesa, ako nije saglasan sa promenom cene. Isti zakon predviđa i da korisnik može da prestane da koristi uslugu, ako nije zadovoljan pruženim kvalitetom usluga.

Ni jedan zakon ne daje pravo komunalnim preduzećima da naplaćuju uslugu koju ne pružaju, već samo onu koju su zaista pružili u obimu u kojem su je pružili.

Kako su utuženi meštani Resinca na sudu dokazali da usluga iz ugovora nije sprovedena, te dokazali i da su se u više navrata obraćali nadležnim organima, odnosno lokalnoj samoupravi i policiji i žalili na to da PWW ne ispunjava svoje obaveze, sud je na kraju odbacio tužbe.

Još nekoliko slučaja se po žalbi trenutno nalazi pred Višim sudom u Prokuplju, a građani treba da znaju, da PWW je po zakonu u obavezi da obavlja uslugu u kvalitetu i kvantitetu kako je propisano ugovorom. Tako je i sa ostalim preduzećima.

Bitno je i to da su meštani ovog sela bili složni da niko ne plaća.

 Nakon svega epilog je da PWW sada ispunjava sve obaveze propisane ugovorom, a meštani Resinca redovno izmiruju svoje obaveze prema njima.


0


0

The post KAKO SU MEŠTANI RESINCA NADMUDRILI PWW appeared first on Prokuplje press.