Direktor kršio zakon, a Ministarstvo se ne slaže sa tim

2 min čitanja
Direktor kršio zakon, a Ministarstvo se ne slaže sa tim
Srednja škola u Blacu, foto:ProkupljePress.com

U više navrata tokom 2022. godine učinjeno je niz nezakonitih radnji i propusta u Srednjoj školi u Blacu, koje je i nadležna Prosvetna inspekcija u svojim zapisnicima konstatovala,tokom varnrednih isnpekcijskih nadzora, ali Ministarstvo prosvete tvrdi da se nisu stekli uslovi za postupanje iz člana 128 Zakona o osnovama sistema i obrazovanja, koji se tiče razrešenja dužnosti.

-Direktor Srednje škole u Blacu, školu vodi tako da na svakom koraku krši Zakon, a na štetu same škole, zaposlenih, učenika i njihovih roditelja. Radi se o nezakonitim prijemima u radni odnos, nezakonitim pokretanjima disciplinskih postupaka pri čemu je sudskim odlukama školi naneta materijalna šteta, neostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja nezakonitog sprovođenja ekskurzija i drugo- kaže  do skora zaposlen u toj školi, a sada u sudskom sporu sa školom Goran Jozić.

Dodaje da je pre skoro više od godinu dana upoznao Ministra o nezakonitostima koje su se dešavale i dalje se dešavaju, što je konstatovala i Republička prosvetna inspekcija više puta, ali obavezne reakcije Ministra do sada nije bilo.

-I u školi i u maloj sredini kakvo je Blace govori se o indicijama da ga lično čuva Andrej Vučić preko svog brata Aleksandra zbog nekih „ličnih“ veza – sumnja Jozić.

Ako zaista zapisnici Republičke prosvetne inspekcije nisu dakle dokaz, onda se logično postavlja pitanje koja je njihova svrha.

Idemo redom.

Na adresu nadležnih je stigla prijava oktobra 2022. godine da je planom i programom škole planirana đačka ekskurzija u Grčkoj, a izvela se u Turskoj. Inspekcija je utvrdila da je ta prijava osnovana, te naložila da se promeni plan, ali retroaktivno, jer je već izvedena. Pitanje je kako je to izvodljivo.

U to neko vreme podneta je i prijava da su primljena lica u stalni radni odnos bez dokaza da poseduju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, te da je bez potrebne stručne spreme na mesto magacionera primljena žena, pa po preporuci Inspekcije prebačena na drugo radno mesto, a onda vraćena  bez raskida prethodnog ugovora i ponovnog raspisivanja konkursa. I tu je Inspekcija konstatovala neslaganje i neadekvatnu školsku spremu za primljenu.

U to vreme je ministar prosvete bio Branko Ružić, koji po zakonu ima rok od 15 dana do godinu dana da reaguje. Kako je u međuvremenu on podneo ostavku zbog stravičnih događaja u beogradskoj školi Ribnikar, a na njegovo mesto je imanovana njegov partijski kolega Slavica Đukić Dejanović, mi smo uputili zahtev Minsitarstvu prosvete da nam odgovori na pitanja da li će biti reakcije na ove dokazane nezakonitosti.

-Ministarstvo na osnovu zapisnika o inspekcijskim nadzorima koji su izvršeni u ustanovi koju ste naveli u Zahtevu nije utvrdilo da su se stekli uslovi za postupanje iz člana 128 Zakona o osnovama sistema i obrazovanja- odgovor je koji smo dobili od Ministarstva prosvete.

Taj član se odnosi na uslove pod kojima se direktor razrešava dužnosti.

Konkretno u ovom slučaju je reč o stavovima ovog člana pod brojevima 9, 13, 15. U ovom članu i stoji da nadležni ministar ima rok od 15 dana do godine dana da razreši direktora ukoliko se utvrde nepravilnosti, ali to nije učinjeno.