DeepFake ako prepoznati Veštačku inteligenciju online!

2 min čitanja
DeepFake ako prepoznati Veštačku inteligenciju online!
Photo by julien Tromeur / Unsplash

Nije tajna da je veštačka inteligencija postigla brz razvoj iako nije prošlo mnogo vremena od kada je široj javnosti data sloboda da direktno komunicira sa veštačkom inteligencijom. Od i granja igrice dok uči sam, do same vožnje vozila, do čitanja ljudskog uma, ona prevazilazi ljudsku inteligenciju i ljudske tehnologije. Кao i sve ostalo, AI ima dobru i lošu stranu. Danas, Na Prokupljepress, razgovaraćemo o Deepfakes-ima, koji su pretnja za nas zbog AI, i nači n ima da ih identifikujemo.

Šta je Deepfake?

Deepfake je jednostavno audio ili video sadržaj kreiran pomoću veštačke inteligencije. Nije svaki održiv vizuelni sadržaj dupfake, od bezazlene zabave do širenja dezinformacija ili lažnih vesti, do zlonamernijih radnji kao što je lažno predstavljate druge osobe, deepfakes spada u upotrebu ovog AI sadržaja.

Sinhronizacija usana

woman biting red strawberry candy
Photo by Wei Ding / Unsplash

Tokom govora dolazi do pomeranja usana i pažljivim posmatranjem možemo otkriti greške u sinhronizaciji usana osobe sa rečima u Deepfake video zapisima. To nam može dati neki uvid.

Treptanje oka

persons brown eyes with brown eyes
Photo by Venti Views / Unsplash

S obzirom na trenutnu tehnologiju, AI je teško da simulira trzaje očiju i pokrete očiju. Stoga, uz pažljivo posmatranje, pokreti očiju nam pomažu da u izvesnoj meri identifikujemo Deepfake.

Reflect & Shadows / Odsjaji i senke

Deepfake algoritmi su još uvek prilično rudimentarni kada je u pitanju reprodukcija senki i reflektujućih površina. Dakle, polako i pažljivo proučavajući senke i reflektujuće površine možemo dobiti nagoveštaj ili potpunu ideju o Deepfake-u. Glavni problem sa ovim metodama je taj, što ovi algoritmi duboko gučenja neprestano uče i ažuriraju nove podatke. Stoga je veća verovatnoća da će validnost ovih metoda o kojima se danas govori u bliskoj budućnosti biti dovedena u pitanje.

Ovaj članak vam donosi neke strategije koje vam mogu pomoći da brzo i na prvi pogled identifikujete sliku ili video kao Deepfake.

Zamislite da ste na javnom mestu, vidite sliku ili video, zatim snimite fotografiju i stavite je u neki alat da vidite da li je ovo Deepfake i potrebno je neko vreme. Iako je tačnost minimalna, zbog gore navedenih metoda, ovo će vam nesumnjivo pomoći da u određenoj meri identifikujete Deepfake

Eto jedna

#Onako #sa #strane

Povezani naslovi

ISTINA

Na noćnom nebu trepere bliske mi Zvezde. Oko mene šetaju neki daleki ljudi. Gledam u Zvezde. Eno Alfa Kentaura, eno Sirijusa, malo dalje vidi se