BROJ NOVOROĐENIH MANJI, ALI MANJI I BROJ PREMINULIH

1 min čitanja

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Republici Srbiji, u periodu januar‒oktobar 2023. godine, beleži se pad živorođenih od 437 odnosno za 0,9%, kao i pad umrlih od 13 888 ili za 14,7%, u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

-U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2022. i 2023. godini. U Republici Srbiji, u periodu januar‒oktobar 2023. godine, broj živorođenih je iznosio 50 964. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 51 401, beleži se pad od 437 odnosno za 0,9%.Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar‒oktobar 2023. godine iznosio je 80 308 i, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih bio 94 196, beleži se pad od 13 888 ili za 14,7%- navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku.

Kao i ranijih godina, najiše novorođenih je zabeleženo tokom avgusta, zatim u oktobru i januaru, a najmanje aprila.

Ove godine, do oktobra meseca, na žalost, najviše preminulih bilo je u januaru i to 9.372 a najmanje u septembru.


0


0

The post BROJ NOVOROĐENIH MANJI, ALI MANJI I BROJ PREMINULIH appeared first on Prokuplje press.