BIČ I MAČ

1 min čitanja

Novo vreme je donelo i novu tehnologiju vladanja lјudima. Nekada su metodi zastrašivanja zarad poslušnosti bili stravični, bučni… Ko se drznuo bio je kažnjavan fizički, ili javno pogublјen obično na trgu i naočigled mase koja je morala biti prisutna da vidi šta joj sleduje ako se i ona drzne. Pa opet, dešavale su se brojne pobune robova, selјaka, revolucije radnika… I svi su znali šta ih čeka ako ne pobede.

Pitamo li se nekad zašto su naši preci to radili? Zašto nisu ćutali i ostali dobri i primerni robovi? Šta ih je to teralo da se podignu, da se usprave, i da krenu u nemilosrdnu borbu, krajnje neizvesnu po njihov život.

Kada okovi počnu da pucaju od same siline želјe, volјe, nade za njihovim kidanjem, tu počinje SLOBODA.

Ništa veliko nije stvoreno mlakim emocijama, kalkulisanjem, dvoumlјenjem… Čekanjem da se neki uslovi stvore… Za velika dela kao i sve druge odluke u životu, treba volјa. Idem, pa kako bude. Ali idem!

Da su svi ugnjeteni lјudi mislili isto, svet se ne bi kretao napred i zaustavlјao ohole vladare. Ni bolest, ni glad ni težak iscrplјujući rad nisu tako teški i tako strašni kao što je gubitak slobode.

Ali, novo vreme ima nove metode vladanja. Oni su manje vidlјivi a mnogo opasniji od svih prethodnih. Perfidni, podmukli a slatkasti…

Očigledno da taj bič kojim nas tuku svakog dana još ne ostavlјa na našoj koži rane koje ne zacelјuju. A i nevidlјiv je nekako, pa ti se čini sad je s ove, pa sa one strane… A ustvari, nije bitan ni on. Bitan je onaj ko ga drži u rukama.

Kad sve to jednog dana shvatimo i želјni istine odlučimo da se borimo, niko nas neće zaustaviti. Jer, SLOBODA je lični izbor.

Jasmina K.


5


0

The post BIČ I MAČ appeared first on Prokuplje press.