U PROKUPLJU ŽIVELI SAMO SRBI KRAJEM 19. VEKA

1 min čitanja

S kraja 19. veka Prokuplje je bilo mesto u kojem su živeli ljudi različitih etičkih grupa. Godinu dana kasnije, situacija je bila sasvim drugačija.

U godini oslobođenja od Turaka, 1877.  Prokuplje je imalo 1.144 kuća, od toga 440 srpskih, 405 turskih i 299 albanskih kuća. Srpsko stanovništvo je živelo u Tabak mali, Carini i delom u centru grada, Albanci su naseljavali padine Borovnjaka, u Čerkez mali su živeli Romi i Čerkezi, a Turci su naseljavali sami centar. Treba reći da je tada Garić bio zaseok i da je brojao 2.560 stanovnika.

Komandant grada, potpukovnik Binički, je u oslobođenom Prokuplju zabranio raznošenje državne i spahijske imovine. Na prvom popisu naredne 1878. godine bilo je 1.804 stanovnika isključivo Srba.


0


0

The post U PROKUPLJU ŽIVELI SAMO SRBI KRAJEM 19. VEKA appeared first on Prokuplje press.