SRBIJU MUČI ISELJAVANJE STANOVNIKA

2 min čitanja

U saradnji sa Društvom Roma u Prokuplju, predstavnici CEP-a (Centra za evropsku politiku) i PROTEKTE (novoformirani Regionalni centar izvrsnosti za cirkularnu migraciju Južne Srbije), u Prokuplju su održali interaktivnu radionicu, pod nazivom „Cirkularne migracije pre depopulacije“. Učesnicima ove radionice na pomenutu temu govorili su u ime CEP-a koordinator projekta Andrija Mladenović iz Beograda, a u ime PROTEKTE Aleksandra Savić iz Niša.

Srbija se suočava sa ozbiljnim, strateškim problemom emigracije. Globalni indeks konkurentnosti 2018-2019 svrstao je Srbiju na 134 mesto od 137 rangiranih zemalja u kontekstu njene sposobnosti da spreči „odliv mozgova“. Mnogi sektori su pogođeni trendovima emigracije kvalifikovanih radnika, kao što su medicinske sestre, lekari, vozači itd. Bolji uslovi rada i perspektive za razvoj karijere se nude u razvijenim zemljama i to su najčešći faktori privlačenja radnika. Izazovi regionalnog razvoja postali su prilično ozbiljni zbog neravnomernog smanjenja stanovništva u različitim regionima. O tome šta na ovu temu rade nacionalne, a šta lokalne institucije i koji su to ekonomski programi, koje bi trebalo uvesti kako bi Srbija imala manje cirkularnih migranata, pitanja su koja su se čula na ovoj radionici.

 Na radionici je rečeno i to da je u okviru projekta, čiji je cilj realno predstavljanje stanja i rušenje mitova o cirkularnim migracijama, rađena i komparativna analiza migrantskih tokova, mera na tom planu i regulatornih okvira u Estoniji, Irskoj i Bugarskoj, članicama EU, koje su imale veliki odliv stanovništva i potrebu da pokušaju da ih vrate.

-Analiza je pokazala da je Bugarska imala neku strategiju, ali bez akcionih planova, da su u toj oblasti najviše uradili Estonci, gde je država preuzela ključnu ulogu, a u Irskoj su država i civilni sektor podelili uloge- rečeno je na ovoj radionici.

O ulozi organizacija civilnog društva na planu cirkularnih migracija govorio je Andrija Mladenović iz CEP-a, koji je ukazao na značaj kreiranja Regionalnih centara izvrsnosti za cirkularnu migraciju radi izgradnje kapaciteta za analize.

PROTEKTA kao jedan od novoformiranih Regionalnih centara izvrsnosti za cirkularnu migraciju, zadužena za područje Južne Srbije, u okviru ovog projekta, u narednom periodu planira da obavi konsultacije sa predstavnicima institucija i organizacija, kako bi se posle toga izradio Regionalni Akcioni Dokument za cirkularne migracije, koji bi umnogome pomogao i doprineo razvoju lokalnih politika na ovu temu u gradovima i opštinama na jugu Srbije.Kada je reč o Srbiji, koja se decenijama suočava sa demografskim izazovima, pre nekoliko godina Vlada je pod pritiskom javnosti pokrenula izradu strategije o ekonomskim migracijama, u kojoj je fokus bio na sprečavanju odliva stanovništva. Usvojen je  dokument – Strategija o ekonomskim migracijama u Republici Srbiji za period 2021-2027″, u kome je donekle prepoznata potreba da se migracije posmatraju na sveobuhvatniji način.

Izvor: sajt Grada Prokuplja


0


0

The post SRBIJU MUČI ISELJAVANJE STANOVNIKA appeared first on Prokuplje press.