Poništite nabavku i dokažite da poštujete zakon!

4 min čitanja
Poništite nabavku i dokažite da poštujete zakon!
Ako se poštuje zakon, onda se poštuje za sve! Foto:ProkupljePress.com

Gradski odbor Demokratske stranke Prokuplja podneo je Zahtev svim nadležnima u Gradskoj upravi Prokuplje da se zbog nezakonitosti poništi javna nabavka sezonskog cveća i stabala koju je raspisao 996.4000 dinara sa PDV.  Oni su svoj zahtev predali na pisarnici Gradske uprave.

Slaviša Momčilović, predsednik GrO DS Porkuplje kaže da je ovo samo jedan mali primer koliko se potkrada i izvlače pare iz gradskog budžeta.

-Novcem svih građana Prokuplja oni se baškare i sve plaćaju petostruko više od realne, tržišne cene. Kao što su zbog svoje greške poništili konkurse za direktore javnih preduzeća i pritom je načelnica Gradske uprave Nevena Jović više puta za govornicom naglasila da oni poštuju zakon, da vidimo da li to važi samo za ono što njima ne odgovara, ili za sve odluke, nabavke- kaže Momčilović.

Podseća i na kamere koje su plaćene milion evra, a koje su od nedavno počele da rade, iako je trebalo da to bude novembra prošle godine.

-Ukoliko ne ponište ovu spornu nabavku, mi ćemo podneti krivičnu prijavu. I to ćemo ubuduće raditi svaki put kada pokušajau da prevare građane Prokuplja- upozorava Momčilović i dodaje da su o preplaćenom cveću i javorima oni čitali na našem sajtu.

A evo i šta su naveli u Zahtevu koji je danas predat:

„Gradonačelnik, Načelnik Gradske uprave, Gradsko veće, Služba interne revizije, Gradsko pravobranilaštvo

Predmet: Obaveštenje o nepravilnostima u postupku  nabavke  sezonskog cveća i drveća i zahtev za poništaj nabavke.

Gradska uprava Grada Prokuplja raspisala je javni poziv za nabavku sezonskog cveća i  drveća redovno održavanje javnih zelenih površina na teritoriji grada Prokuplja, što se može videti na portalu grada, u vrednosti od  996.400, 00 dinara sa PDV. Uvidom u objavljeni predmer i predračun, zaključili smo da je procenjena vrednost nabavke neosnovano visoka. Imajući u vidu vrednost cveća, begonija po komadu u rasadnicima širom zemlje, i broja tih sadnica koje se nabavljaju, 8.400, ostatak sredstava je predviđen za nabavku 10 sadnica stabla javora određene vrste, koja je u navabci označena kao acer platanoides atropupurea 14-16cm. Po prostoj računici, imajući u vidu da jedna sadnica begonije na tržištu košta oko 50 dinara, za jednu sadnicu stabla javora predviđeno je da se plati preko 50.000 dinara?! Upozoravamo vas da na tržištu cena ovih sadnica se kreće od 2.000 do 5.000 dinara, izuzetno za posebne vrste i do 15.000 dinara. Neka bude da se traži i ta najskuplja vrsta javora ( posebno je pitanje da li je u ovoj situaciji za grad to prioritet) opet je više nego očigledno da je procenjena vrednost precenjena i to više puta. Obzirom da ste pokazali na poslednjoj skupštini doslednost i rešenost da i zbog nekih  proceduralnih grešaka poništavate odluke, smatramo da je potrebno da i ovoga puta budete dosledni i ovu javnu nabavku poništite. Takođe, ukazujemo na propust koji ste napravili, ne verujemo iz loše namere, a na koju su građani ukazali, što niste naveli na šta se odnose dimenzije stabla javora. Na visinu, obim, prečnik... Ili nešto drugo. Takođe ukazujemo na doslednu primenu  ugovora o koncesiji i  člana 3. i 4. Odluke o uređenju i održavanju javnih zelenih površina i drvoreda ("Sl.list grada Prokuplja" br.44/2020 i 37/2022)  kojim se propisuje da poslove uređenja, održavanja i zaštite javnih zelenih površina vrši  Demetra AB Faciliti doo Beograd. Pod uređenjem i održavanjem po prirodi stvari smatra se i nabavka i sadnja, obnova cveća i drveća. Dakle, diskutabilno je zašto Gradska uprava kupuje sadnice, a ne Demetra, i od vas očekujemo odgovor i na ovo pitanje, koje je ujedno još jedan razlog za poništaj nabavke. Imajući sve ovo u vidu a u cilju zaštite interesa građanja i zaštite javnog interesa kao i očuvanja budžeta od nezakonitog trošenja, očekujemo da ćete naše razloge i predloge razmotriti  i odlučiti  da navedenu nabavku poništite“.

 

S poštovanjem, Gradski odbor  Demokratske stranke Prokuplje

Meri se obim, a ne visina
Naši tekstovi “Milion dinara za cveće koje košta manje od 500.000 dinara” i “Halo raspikuće, dosta je” izazvali su očito veliku pažnju, pa se eto javio čitalac i objasnio nam da se kod drveća računa obim, a ne visina. Jeste da stručnjaci koji su sastavljali javnu nabavku nisu bili