PETICIJA ZA PROMENU ZAKONA O BORCIMA

1 min čitanja

Ovih dana u Srbiji aktuelno je potpisivanje peticije za promenu zakona o borcima koju je pokrenuo Inicijativni odbor ratnih veterana Srbije.

Peticiju građani mogu da potpišu lično na nekom od štandova ali moguće je to učiniti i online na https://www.peticije.online/1_2_3?fbclid=IwAR1p3EUZgYDKWpIBHS9_Ee5sjHLc2L7yO81SsYKH-MOp32G8U56JBf1uyOg

U tekstu online peticije stoji sledeće :

Da svi učesnici ratova ostvare borački dodatak, bez obzira da li su stekli penziju po nekom drugom osnovu, kao i da ne utiče materijalno, socijalni status koji ima borac. Starosna granica da bude 55 godina za sticanje boračkog dodatka i boračke penzije.

Isplata ratnih dnevnica.

Da se svim učesnicima ratova isplate ratne dnevnice, na osnovu Zaključka Vlade Rep. Srbije br. 401-161/2008 od 17.01. 2008.godine i Sporazuma od 11.01.2008.godine.

Ministarstvo za borce.

Članom 1 Zakona o ministarstvima da se obrzuje, novo samostalno Ministarstvo za borce.

Kako je na svom BF profilu naveo jedan od inicijatora ove peticije Dejan Marković Milošević, nju je do sada podržalo preko 50 različitih udruženja boraca a planira se i potpisivanje zajedničkog memoranduma o saradnji između tih udruženja.

Veliko je interesovanje za potpisivanje ove peticije i iz inicijativnog odbora kažu da je do sada sakupljeno preko 50.000 potpisa. Peticiju potpisuju sve kategorije stanovništva ne samo borci već i mladi, penzioneri a naročito žene.

Dejan Marković Milošević je najavio uskoro štandove za potpisivanje u svim gradovima a o datumu za Prokuplje će nas uskoro obavestiti.


3


0

The post PETICIJA ZA PROMENU ZAKONA O BORCIMA appeared first on Prokuplje press.