IZGRADNJA SOKOLSKOG DOMA

1 min čitanja

Do izgradnje Sokolskog doma, poligon za vežbanje  bila je poljana “Komanda” gde su nekad postojale dvospratne barake – turska kasarna koja je služila kao kasarna 2. puka “Knjaz Miloš”. One su bile dotrajale pa su 1903. godine porušene. Danas se tu nalazi  zgrada Gimnazije i Sokolskog doma.

Sokolana, 1964. godina

Za zgradu Sokolskog doma, po projektu arhitekte Momira Korunovića, postavljen je kamen temeljac dana 17.5.1934. godine uz prisustvo izaslanika Vlade predsednika Uzunovića, bana Moravske banovine, a zgrada je svečano otvorena 1936. godine. To je PRVI SPORTSKI OBJEKAT u Prokuplju.  Posle Drugog svetskog rata, zgrada je dobila naziv “DTV Partizan” po nazivu društva koje je formirano 20.5.1952. godine. Posle 2000. godine zgradi je vraćen naziv Sokolski dom a zgradom upravlja Turističko sportski centar Prokuplje. U objektu se nalaze Velika sala, Mala gimnastička sala, Teretana – sala za dizače tegova i boksere kao i kancelarije za upravu doma, Sportskog saveza, Službe za sport, Fudbalskog saveza Topličkog okruga, Fudbalskog saveza opštine Prokuplje i Službe za informisanje.

Sokolski dom otvoren 1937. godine

Izvor: Brošura “130 GODINA PROKUPAČKOG SPORTA 1887-2017”


4


0

The post IZGRADNJA SOKOLSKOG DOMA appeared first on Prokuplje press.