GRAD PROKUPLJE:SITNICE, DRI: BILO JE NEPRAVILNOSTI

2 min čitanja
GRAD PROKUPLJE:SITNICE, DRI: BILO JE NEPRAVILNOSTI
Grad Prokuplje, foto:ProkupljePress.com

Državna revizorska komisija objavila je izveštaj o kontroli poslovanja direktnih korisnika budžeta Grada Prokuplja za 2021. i 2022. godinu i zaključila da je bilo nepravilnosti i to u tri oblasti.

-Kod Grada Prokuplja utvrđene su nepravilnosti prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki i zaključenja ugovora u ukupnom iznosu od 669,20 miliona dinara, dok su kod izvršenja ugovora o javnim nabavkama utvrđene nepravilnosti u ukupnom iznosu od 275,77 miliona dinara. Prilikom isplata rashoda za zaposlene u Gradu Prokuplju utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 514 hiljada dinara- navodi se u rezimeu DRI.

Nadalje se detaljno analiziraju sve stavke, te se kaže da su određene javne nabavke izvedene bez kriterijuma najniža cena, a kod nekih javnih nabavki nije sproveden proces istraživanja tržišta, niti su procenjene vrednosti adekvatno i objektivno određene.

Ipak, na sajtu Grada Prokuplja ojavljeno je saopštenje Gradske uprave u kojem se kaže da su oni „većinu nabavki sproveli u skladu sa zakonom bez nađenih nepravilnosti.

-Što dokazuje da su sve, danima i mesecima istaknute tvrdnje kako radimo nezakonito, netačne i neosnovane. Naime, od ukupno 62 sprovedene javne nabavke, kontrolisano je 48, a svega tri su sa nalazima koji su bez suštinskih nedostataka. Ukoliko se ovaj Izveštaj stručno i ozbilјno analizira, vidlјivo je da je isti bolјi od 95% kontrolisanih lokalnih samouprava u Republici Srbiji- navode u saopštenju koje je objavljeno na sajtu grada.

Kako je izveštaj DRI javno dostupan svima, već na strani broj 6 se navodi da istraživanje tržišta za javne nabavke koje su sprvedene u 2021. godini nije izvršeno zapravo za osam nabavki, a u 2022.godini za šest nabavki.

-Procenjena vrednost nije adekvatno i objektivno određena i nije bila validna u vreme pokretanja postupaka kod 15 javnih nabavki sprovedenih u 2021. i 2022. godini, usled čega je došlo do značajnih odstupanja procenjene u odnosu na ugovorenu vrednost (odnosno za 51,75 miliona dinara je procenjena vrednost utvrđena u većem iznosu od ugovorene vrednosti i za 6,36 miliona dinara je ugovorena vrednost bila veća od procenjene vrednosti), što nije u skladu sa članom 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama- navodi DRI između ostalog u izveštaju koji ima 124 strana, a koji ćemo vam I narednih dana tumačiti.

Izveštaj DRI možete pročitati ovde:

https://www.dri.rs/storage/newaudits/2023-2-Grad%20Prokuplje.pdf