Grad Prokuplje raspisao konkurs socijalne zaštite

1 min čitanja
Grad Prokuplje raspisao konkurs socijalne zaštite
Grad Prokuplje, foto:ProkupljePress.com

Za program narodne kuhinje i podršku najugroženijim građanima sa prebivalištem-boravištem na teritoriji grada Prokuplјa u vidu paketa hrane, osnovnih higijenskih potrepština i pomoći u ogrevnom drvetu, Grad Prokuplje je raspisao Javni konkurs. Planirano je da se za ove dve stavke da 15 miliona dinara iz gradskog budžeta.

Podnosilac može biti organizacija koja ima ovlašćenja za za obavlјanje poslova od javnog interesa ili udruženje građana registrovano kod nadležnog organa, odnosno upisano u odgovarajući registar sa sedištem na teritoriji grada Prokuplјa, koje sprovodi programe pomoći deci, hendikepiranim, starim i nemoćnim licima.

Na konkurs se ne smeju prijaviti, političke stranke i ne mogu s efinansirati aktivnosti istih.

Prijave se mogu predati narednih 15 dana.