Grad Prokuplje prodaje zemljište za 457,5 hiljada dinara

1 min čitanja
Grad Prokuplje prodaje zemljište za 457,5 hiljada dinara
Prodajemo i dalje, sve što se prodati može, foto:ProkupljePress.com

Grad Porkuplje je odlučio da proda još jedno zemljište u njegovoj svojini. Reč je o manjem placu, nešto više od tri ara koje se nalazi preko puta Zelene, odnosno nove pijace.

Kako se navodi u oglasu, koji je objavljen na satu Grada Prokuplja, zemljište se otuđuje putem javnog nadmetanja.

-U pitanju je katastarska parcela br.1390/65 KO Prokuplje-grad, ukupne površine 3ari i 5 metara kvadratna, po vrsti gradsko- građevinsko zemljište, upisana u list nepokretnosti br.6712 za KO Prokuplje-grad nosioca prava javne svojine Grada Prokuplja, po početnoj ceni, u visini tržišne vrednosti u iznosu od 1.500 dinara po metru kvadratnom, odnosno u iznosu od 457.500,00 dinara odnosno 3.892,95 evra za ukupnu površinu, a koja je određena na osnovu procene Ministarstva finansija-Poreske uprave, radi privođenja nameni u skladu sa Planom generalne regulacije i urbanističkim uslovima- navodi se u oglasu.

Zainteresovana lica se radi dobijanja dodatnih informacija i obaveštenja, kao i dogovora o datumu i vremenu razgledanja nepokretnosti, mogu obratiti Odseku za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Prokuplјa, radnim danima od 10 do 14  časova ili na telefon 027/324-040.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najviša ponuđena cena po metru kvadratnom.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u visini od 50 odsto procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Javno nadmetanje će se održati dana ­­­­­­­­­­­­­­17.06.2024.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Gradske uprave Grada Prokuplјa.