DOM ZDRAVLJA TROŠI TRI MILIONA ZA TELEFONE, A ZA CITOSTATIKE SVEGA 200.000 DINARA

1 min čitanja

Prema Planu javnih nabavki Doma zdravlja u Prokuplju za 2023. godinu, a koji su dostupni na sajtu ove ustanove, samo za fiksne i mobilne usluge, daje 3 miliona dinara.

https://domzdravljaprokuplje.rs/files/docs/2023/Plan-javnih-nabavki-za-2023-godinu.pdf

Pored ove nabavke, sa računa Doma zdravlja daju se i pare za održavanje softvera i to nešto više od 1,2 miliona dinara, a za održavanje vozila nešto više od 1,2 miliona dinara.

Za gorivo plaćaju tri miliona, dakle isto koliko i za telekomunikacijone usluge, a za laboratorijski materijal se odvaja pet miliona dinara.

Sve ostalo, prvenstveno lekove, struju i sanitetski materijal plaća Republičku fond za zdravstveno osiguranje. I tu čak je predviđeno da 18, 7 miliona ide za električnu energiju, a za sve lekove 10 miliona dinara. Od lekova, najviše novca odvaja se za lekove sa liste B i D i to nešto više od 9, 6 miliona, dok je za citostatike svega predviđeno 200.000 dinara. Za lekove s aliste lekova je predviđeno 300.000 dinara, a sanitetski materijal  će RFZO za prokupački Dom zdravlja da košta dva miliona dinara.


2


1

The post DOM ZDRAVLJA TROŠI TRI MILIONA ZA TELEFONE, A ZA CITOSTATIKE SVEGA 200.000 DINARA appeared first on Prokuplje press.