DEMETRA MOŽE DA SNIMA PARKING SA BILO KOJIM VOZILOM

3 min čitanja

Iako je postojala nedoumica oko toga da li preduzeće koje je koncesionarsko i bavi se između ostalog uslugom naplate parkinga na teritoriji grada Prokuplja „Demetra AB“ može da koristi kameru za snimanje parking mesta i na drugom automobilu, na kraju ispada da može.

Naime, pre izvesnog vremena automobil koji je služio kao „oko sokolovo“ je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi i od tada nije u funkciji, pa su iz „Demetre AB“ kameru za snimanje prebacili na drugi automobil, ištampali na papiru A4 „camera scan“ i krenuli tim vozilom da snimaju. Građani su bili u nedoumici je li zapravo to vozilo predviđeno za taj posao. Mi smo odgovore pokušali da dobijemo na više strana, u samom preduzeću, policiji, Agenciji za bezbednost…kontaktirali smo saobraćajne inžinjere, pogledali zakon.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, u članu 7 pod brojem 65 se navodi „prepravka vozila je promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila” . U članu 249 koji se odnosi na ispitivanje vozila se navodi “Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode, odnosno uređaji, sklopovi i oprema na vozilima, moraju biti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa. Pre puštanja u saobraćaj vozila iz stava 1. ovog člana, vozila koja se uvoze kao upotrebljavana i vozila koja se prepravljaju, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom. Uverenje (potvrdu) o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana izdaje Agencija. S tim je u vezi i naredni član 250, ali verujte, na isto se svodi.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_saobracaja_na_putevima.html

Dakle, po logici, trebalo bi da novo- privremeno  vozilo bude na ovaj način tretirano, ali nije.

-Sistem E-Scancar koji se koristi u svrhu kontrole parkiranja u Gradu Prokuplju je jednostavan sistem koji podrazumeva upotrebu montažno-demontažnog uređaja, odnosno kamere, za optičko očitavanje i prepoznavanje karaktera sa registarskih oznaka vozila parkiranih na javnim parkiralištima, korišćenjem ANPR (automatic nuber plate recognition) tehnologije, u cilju kontrole naplate parkiranja. E-Scancar ne podrazumeva bilo kakve promene konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila  tj. nema potrebe za bilo kakvim trajnim izmenama na motornom vozilu koje se koristi za vršenje kontrole, kao ni za izmenama pojedinih delova, opreme, sklopova i sistema na samom vozilu. Sistem je modularan i skalabilan, i može se koristiti na bilo kojem vozilu koje poseduje metalni krov na kojem bi se postavilo magnetno postolje sa nosačem kamere- odgovorili su na naša pitanja u “Demetri AB”.

Mi smo i u Agenciji dobili sličan odgovor.

Najzanimljiviji je zapravo u čitavoj priči odgovor Policijske uprave Prokuplje, gde su nas uputili da odgovore na nedoumice potražimo u lokalnoj samoupravi i “Dementri AB”!  

-Kolege su mi prenele da Vam kažem da pitate lokalnu samoupravu i “Demetru AB”- kazano nam je u PU Prokuplje.

Na naše čuđenje i konstataciju da lokalna samouprava ne kontroliše ispravnost vozila u saobraćaju, ćutalo se. To zapravo znači, nebitno što su ispravni, da saobraćajna policija ne kontroliše baš sva vozila, odnosno ne ona koja joj lokalna samouprava naznači, a u onom gore navedenom zakonu u članu 289 u stavu 15 lepo piše da će policijski službenik isključiti iz saobraćaja vozilo “ koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, a nije izvršeno ispitivanje i izdato uverenje o ispitivanju”. Nigde nisam pročitala, a čitala sam mnogo o tome ovih dana, verujte, da lokalna samouprava ima veze sa tim, odnosno da neko iz nje treba da proverava vozila u saobraćaju.

E sad, ko je zapravo iznad koga, zakon, ili agencija neka, ili policija, ili lokalna samouprava, na kraju ne znamo, ali iako novo vozilo za snimanje nije nekoliko dana bilo na ulicama, opet je tu, pa plaćajte parking! Nema druge, jer za 41 dinar ne vredi da se dokazujete na sudu, verujte mi. Potrošila sam pet dana da pokušam da razrešim dilemu i ništa..


6


1

The post DEMETRA MOŽE DA SNIMA PARKING SA BILO KOJIM VOZILOM appeared first on Prokuplje press.