ČUVAJU SE KAO NAJVEĆE BLAGO

1 min čitanja

Na teritoriji Grada Prokuplja ima sedam zapisa, od kojih su četiri u regiistru zaštićenih dobara 3. kategorije. Dva od ta četiri ukupno su stara 700 godina i svake godine ekološki inpsektor Grada Prokuplja Lidija Radulović obavlja kontrolu i da li se stabla čuvaju kako treba. Večina su na privatnim imanjima, sem oraha koji je u ataru sela Velika Plana o kojem se stara Javno rpeduzeće „Srbija šume“ .

-Najstariji je Jovanov zapis koji ima oko 400 godina. To je cer koji se nalazi u planinskom selu Gornji Statovac na imanju Jugoslava Milenkovića. Najveći je Dimov hrast u Velikoj Plani koji je star 300 godina. O njemus e stara vlasnik imanja Milan Janićijević. Ovaj hrast je na Janićijevićev i zahtev meštana 2019. ušao u registar zaštićenih dobara 3.kategorije- kaže ekološki inspektor Grada Prokuplja Lidija Radulović.

Ona objašnjava da su ova stabla zaštićena ne samo zbog starosti, već i bioloških karakteristika koje ih čine posebnim, kao što su visina stabla, izgled, lepota. Pored ova dva impozantna je i Zdravinjski cer zapis star 200 godina, a orah je ušao u ovu kategoriju iako nije zapis zbog svoje lepote.

-O njima ne brinu samo vlansici parcela, već i svi meštani, mi kao Grad, pravoslavna crkva. Kraj njih se organizuju seoske litije, sabori. To su bogatstva koja su retka. Zapisi imaju ne samo prirodnu vrednost, već i religijsku osnovu i njihovo trajanje je od velike važnosti- objašnjava ona.

Za svaku eventualnu promenu, u slučaju bolesti drveta i bilo čega drugog, za intervenciju je neophodna ssaglasnost Zavoda za zaštitu prirode.

Nekada je svako selo imalo „sveto drvo“, hrast, gde su se meštani okupljali, slavili seoske slave, ali su se vremenom mnoga stabla posekla. Ova zaštićena su upravo zato i dobila status kako ne bi došlo do sličnih situacija i ona se ljubomorno čuvaju i do vremena i od ljudi.


0


0

The post ČUVAJU SE KAO NAJVEĆE BLAGO appeared first on Prokuplje press.